Vad är en investering?

Ordet ”investering” har blivit  både förrvirrande, för omfattande och överanvänt ord. Vad är egentligen en investering? Vi kan kort säga att en ekonomisk satsning som du gör med förhoppning om framtida avkastning är en investering. En investering kan också göras antingen för att öka intäkterna eller för att minska kostnaderna. Investeringar gör vi även i oss…