Sparbössan – platsen att förvara intjänat skrammel

Sparbössans historia

Sparbössan har funnits så länge myntet har funnits. Det fanns ett behov att spara mynten någonstans så sparbössan uppfanns. Ordet bössa kommer från grekiskans ”pyxis”  det betyder en ask gjord av ett träslag från buxbomsträdet. Sparbössan har haft olika utseenden genom åren, men grisen har faktiskt varit den form som varit mest populär bland alla, då grisen varit symbol för lycka och välstånd i minst 2000 år bakåt i tiden.

Olika sparbössor

Sparbössan har inte bara använts hemma utan även inom andra områden. Under antiken användes tempelbössor som liknade våra offerstockar som fanns i kyrkorna här i Sverige fram till reformationen under  1500-talet. Trots reformationen behövdes gåvorna till kyrkan som då införde fattigbössor till förmån för de sämst ställda i samhället. I modern skola under 1900-talet fanns skolsparbössan där var och en av eleverna hade sitt eget fack att lägga den ligga pengen i. Det skulle uppmana barnen till sparande inför framtiden. Idag kan vi se olika samfund använda sig av insamlingsbössor för olika kampanjer, men trots allt är den privata bössan vanligast.

sparbössa

Dopet och gåvan

Även dopgåvan har en lång tradition. I början var det gudmodern som hade hand om det penningoffer som gavs som faddergåva. Idag får barnet gåvor av alla gäster och inte bara av faddrarna. När traditionen började ändras till att alla gäster kom med gåvor så bestod gåvorna oftast av saker i silver. Det var på grund av gammal skrock där silver höll oknytt borta från barnet och gav rikedom. Idag är det nästan lika vanligt att man kommer med en leksak i paketet.

Sparbössa som gåva

En vacker gest är att ge en sparbössa i silver som är graverad med barnets namn, födelsevikt, längd samt datum. Det är en vacker, användbar gåva som har många traditionella symboler med sig i sitt bagage. Tillsammans med sparbössan kan man skänka en slant som startkapital eller varför inte be övriga gäster att skänka pengar till barnet som ett startkapital. En vacker sparbössa fyller inte bara sin funktion med att lägga pengar i utan även som ett vackert smycke på barnets rum. Det kommer även påminna barnet om hur älskat och önskat det är när de ser sitt namn ingraverat.  Alla har väl sett glädjen och ivern i ögonen på ett barn när de får lägga sin slant i sin sparbössa. Det blir en gåva som kan gå i generationer.

Gravyr

En vacker gravyr är ett måste om man ger en sparbössa i dopgåva. De snirklande och sirliga bokstäverna som bilder barnets namn, inristat för alltid för ett speciell stund i början av livet. Ett oskrivet kapitel har påbörjats och du får vara med att skriva en liten del i första stycket. Minnet kommer att växa sig starkare för varje år barnet växer tillsammans med de pengar som läggs i bössan. Kanske kommer barnet glömma bort bössan när det blir tonåring, men när det själv får barn kommer minnet att vakna till liv och de förstår ännu djupare vikten av gåvan den en gång fick i början av sitt liv. En dag kommer  barnet som varit förälder själv bli mor eller farförälder att se tillbaka på sin sparbössa och kanske fylla det med pengar och skänka till sitt barnbarn med en ny inristning nedanför sitt namn med den nya familjemedlemmens namn.

Planering och presentbord

Planera dopet i god tid för att göra det till en fest. Om du tänker hålla dopet i kyrkan bör du boka det i god tid innan. Tänk över om du ska bjuda på mat eller fika efter dopet. Eller kanske har ni tänkt er båda delarna. De flesta kyrkor har ett församlingshem som man kan låna kostnadsfritt och där kan man hålla sin fest efter dopcermonin. Om du tillhör den som planerar dopet ger vi ett litet råd att ställa iordning ett dopbord i förväg. Lägg en vacker duk på bordet tillsammans med en vacker blombukett. Du kan med fördel  ställa kartonger som ni dolt under duken så att det blir olika nivåer på bordet så att alla presenter kan beskådas av gästerna. Tänk på att de ska stå stabilt så inte några saker ramlar ner i golvet och går sönder.  Lägg gärna fram en bok där gästerna får skriva ned sina tankar eller lyckönskningar till barnet. Du kan skriva in vilka psalmer som spelades och sjöng, om någon höll tal och vad som sas under talet, ställ fram sparbössan om de vill skänka en liten slant. Det brukar vara populära inslag under festen efter dopet. Det blir ett härligt minne för barnet när de blir vuxen att läsa alla önskningar om barnets framtid.